tablas.jpg
animalmath.jpg
tablemania.jpg
learnmath3.jpg
simplemath.jpg
iqgym.jpg
unisudoku.jpg
madmath.jpg
numbercruncher.jpg
numlet.jpg

Tablas

Animal math

Tablemania

Learn math 3

Simple math

IQ Gym

Uni Sudoku

Mad math

Number

Cruncher

Numlet

Xogo con operacións matemáticas


positivo110%.jpg
Xogo con
operacións
matemáticas


positivo110%.jpg
Aprendizaxe das
tablas de multiplicar xogando

positivo110%.jpg
Exercicios
matemáticos do
temario de 3º


positivo110%.jpg
Xogo con
operacións
matemáticas


positivo110%.jpg
Xogo con
operacións
matemáticas


positivo110%.jpg
Xogo do
sudoku para
o razoamento


positivo110%.jpg
Xogo con
operacións
matemáticas


positivo110%.jpg
Axilidade
mental a través dos números


positivo110%.jpg
Cálculo mental
e máis


sin_probar110%.jpg
didakto.jpg
ndice.jpeg

calculo_mental.jpeg
Didakto

Rapidez

matemática

Cálculo

mental
Repostar preguntas de diferentes temas e niveis
Operaciones
cálculo
mental
Operaciones
matemáticas